AKRABALIK TESTLERİ

BABALIK, ANNELİK, KARDEŞLİK, AKRABALIK TESTLERİ

Biyolojik yapımıza ait tüm bilgiler DNA dediğimiz yapıda 2 kopya olarak kodlanmıştır. Bu kopyalardan bir tanesi anneden gelirken diğeri babadan gelir. Dolayısıyla hem anne hem de babamızla ortak gen bölgelerimiz bulunmaktadır. Bu ortak gen bölgeleri belirlenerek her bireye özgün DNA KİMLİK tespiti yapılmaktadır.  Adli olaylarda yıllardan beri kullanılan DNA kimlik testi artık birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Çocuğun biyolojik babasının, annesinin veya kardeşinin tespit edilmesi hem ebeveynler hem de çocuk açısından maddi ve manevi olarak önem teşkil etmekle beraber kişinin kişisel gelişimi hatta genetik bir hastalığın tanı ve tedavisine kadar birçok konuda faydalı bilgiler sağlamaktadır. 


Babalık (Paternite) Testi

Babalık testinde; çocuk ile baba arasında tamamen ortak olması gereken bölgelerin analizi yapılmaktadır. Eğer çocuk ile babanın analiz edilen gen bölgeleri aynı ise test edilen baba adayı çocuğun biyolojik (gerçek) babasıdır. Test edilen gen bölgesi baba adayının ki ile eşleşmiyorsa, yani ortak gen bölgesi sıfır ise test edilen baba adayı çocuğun gerçek babası değildir. Günümüzde güvenilirlik yüzdesini yükseltebilmek amacıyla babalık testlerinde 20 ortak gen bölgesi incelenmektedir ve %99.99 oranın da kesin sonuçlar alınmaktadır.


Annelik (Maternite) Testi

Çocuğun annesi konusunda bir şüphe varsa yapılması gereken test Annelik testidir. Evlatlık olarak verilmiş bir çocuk ile yıllar sonra bir araya gelmiş olan annesinin biyolojik ilişkisinin doğrulanması istendiğinde, tüp bebek yoluyla hamile kalan bir annenin, rahim içine yerleştirilen embriyonun uygunluğunu onaylatmak istediğinde, Aile fertlerinden veya hastane personelinden birisinin, bebeklerin hemşireler tarafından karıştırıldıklarına dair kuşkuları varsa yapılır.


Kardeşlik Testi

Kardeş olduklarına şüpheleri olan iki birey arasındaki genetik kardeşlik bağının doğrulanması için yaptırılır.  DNA Kardeşlik testi ebeveynlerden örnek alınmaya gerek kalmadan da sadece kardeş olması olası iki bireyden alınan örneklerle de yapılabilmektedir, fakat sonuçların doğruluğunu daha da sağlam temellere dayandırmak için kardeşlik testi yapıldığı durumlarda ebeveynlerden birinden de örnekler alınarak iki birey arasında ki biyolojik bağ belirlenebilmektedir. 


Hala / Amca Testi 

Hala-Amca DNA testi, “olası baba” nın biyolojik kardeşleri için yapılan testtir. Olası baba’dan örnek alma imkânı olmadığında tek erkek veya kız kardeşinden alınacak örnekle yapılarak test edilen çocuğun biyolojiksel bağını belirlemekte kullanılır.


Büyük Ebeveynler Testi

Büyükebeveynler DNA testi, bir büyükanne ve büyükbabanın torunlarının biyolojik akrabaları olup olmadığını gösterir. Ayrıca bu test genellikle bir çocuğun biyolojik babasına ulaşılamadığı veya öldüğü durumlarda babalık DNA testi yerine de yapılabilir.


Y-Kromozom Testi

Y- Kromozom testi iki erkeğin aynı baba soyunu paylaşıp paylaşmadığını belirlemek için kullanılır. Y- Kromozomu sadece erkekler de bulunduğu için, erkek kuzenlerinin babalarının kardeş olup olmadığını görmek veya ortak bir dede paylaşıp paylaşmadıklarını kontrol etmek istedikleri durumlarda da kullanılabilir.


mtDNA Testi

Mitokondriyal DNA sadece Anne’den aktarıldığı için; Mitokondriyal DNA testi, bireylerin ortak bir anne soyundan gelip gelmediğini kanıtlamak istedikleri durumlarda kullanılabilir. 


TEST PROSEDÜRÜ

Onay: Babalık Testi için baba adayı ve çocuğun kimliği ile merkezimize gelmesi gerekmektedir.  Bilgilendirilmiş test onam belgesinin onaylanması ve imzalanması ile işlem başlatılmaktadır. 

Örnek alımı: DNA kimlik tespitin de saç, tırnak, kan ve tükürük örnekleri genellikle kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile beraber soy bağı testlerin de genel olarak tükürük (mukoza) kullanılmaktadır. Merkezimiz de acısız bir şekilde çocuktan ve baba adayından yanak içi mukozasından özel pamuklu çubuklarla örnek alımı yapılmaktadır. 

Güvenilirlik: Toplam 20 marker ile (ortak gen bölgeleri üzerinde) çalışılarak, örneklere 2 kere bağımsız işlem uygulanmaktadır ve  %99,99 oranında doğru sonuç vermektedir.

Test süresi: Yaklaşık 10-15 gün arasında sonuçlar verilmektedir.

Test sonuçları: Sonuçlar gizlilik prensibi çerçevesinde sadece test yapılan kişilere elden rapor teslimi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Telefonla ya da diğer yollarla asla başka bir kimse ile bilgi paylaşımında bulunulmamaktadır.


Testler ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için merkezimizle iletişime geçiniz…